Kristoffel Demoen

E-mail
kristoffel.demoen@ugent.be
Telefoon
09 264 40 28
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Griekse literatuur
Historische letterkunde
Literaire vertaalwetenschappen
Opleidingsonderdelen
De literatuur van de Oudheid
Oudgriekse letterkunde III
Oudgriekse letterkunde II

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 2de verdieping lokaal 035
Telefoon
09 264 40 28
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Letteren en Wijsbegeerte

Functie
diensthoofd
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.