Peter Vandamme

E-mail
peter.vandamme@ugent.be
Telefoon
09 264 51 13
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Gastheer-microorganisme interacties
Taxonomie
Medische microbiologie
Opleidingsonderdelen
Algemene microbiologie
Geïntegreerd practicum: basisanalyse van microbiële en eukaryote cellen
Microbiële evolutie en diversiteit

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biochemie en Microbiologie

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
K.L. Ledeganckstraat 35
9000 Gent
Telefoon
09 264 51 13
Telefoon Secretariaat
09 264 52 34

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.