Herbert Roeyers

E-mail
herbert.roeyers@ugent.be
Telefoon
09 264 64 48
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Menselijke experimentele psychologie
Ontwikkelingspsychologie
Klinische psychologie
Opleidingsonderdelen
Psychopathologie van het kind
Ontwikkelingsstoornissen
Vraagstukken cognitie-gerelateerde processen (partim ontwikkelingsstoornissen)
Psychologische modellen van hulpverlening
Ontwikkelingsstoornissen

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 64 48
Telefoon Secretariaat
09 264 64 62

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.