Herbert Roeyers

E-mail
herbert.roeyers@ugent.be
Telefoon
09 264 64 48
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Menselijke experimentele psychologie
Ontwikkelingspsychologie
Klinische psychologie
Opleidingsonderdelen
Psychopathologie van het kind
Psychologische modellen van hulpverlening
Eerste lijn hulpverlening voor kinderen: setting en methodiek
Assessment ontwikkelingsstoornissen

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 64 48
Telefoon Secretariaat
09 264 64 62
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.