Wim Vyverman

E-mail
wim.vyverman@ugent.be
Telefoon
09 264 85 01
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Biogeografie
Ecologie
Limnologie
Opleidingsonderdelen
Biogeografie
Aquatic Microbial Ecology
Lacustrine Systems
Limnologie
Aquatische microbiële ecologie
Gemeenschaps- en systeemecologie
Aquatische ecologie

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Telefoon
09 264 85 01
Telefoon Secretariaat
09 264 50 56

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.