Paul Van der Meeren

E-mail
paul.vandermeeren@ugent.be
Telefoon
09 264 60 03
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Reactiekinetiek en reactoren
Proceskunde 2
Colloïd- en oppervlakchemie
Food Colloids

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 264 60 03
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88

Doctoral School of (Bioscience) Engineering

Functie
directeur
Adres
Coupure Links 653 geb. B
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.