Renaat Peleman

E-mail
renaat.peleman@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
UZ medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Organisatie en sturing van zorgprocessen
Ziekenhuismanagement
Probleemoplossend medisch redeneren V

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie

Functie
buitengewoon hoogleraar
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 42 - gelijkvloers
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 332 31 18

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent

Functie
diensthoofd
Adres
C. Heymanslaan 10 ingang 42 - gelijkvloers
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 332 21 20
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.