Renaat Peleman

E-mail
renaat.peleman@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
UZ medewerker
Opleidingsonderdelen
Organisatie en sturing van zorgprocessen
Ziekenhuismanagement
Probleemoplossend medisch redeneren V

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie

Functie
buitengewoon hoogleraar
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 42 - gelijkvloers
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 332 31 18

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent

Functie
diensthoofd
Adres
C. Heymanslaan 10 ingang 42 - gelijkvloers
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 332 21 20

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.