Marc Van Meirvenne

E-mail
marc.vanmeirvenne@ugent.be
Telefoon
09 264 60 56
09 264 59 00
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Aardwetenschappen
Omgevingswetenschappen

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Omgeving

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 1ste verdieping lokaal 022
Telefoon
09 264 60 56
09 264 59 00
Telefoon Secretariaat
09 264 60 53

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Decanaat faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Functie
decaan
Adres
Coupure Links 653
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 59 01

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Bibliotheek faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Functie
diensthoofd
Adres
Coupure Links 653 geb. A
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 58 95

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Facultaire Dienst PR & Communicatie FBW

Functie
diensthoofd
Adres
Coupure Links 653 geb. A
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 62 07
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.