Marc Van Meirvenne

E-mail
marc.vanmeirvenne@ugent.be
Telefoon
09 264 60 56
09 264 59 00
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Bodemkunde en bodembeheer
Quaternaire wetenschappen - bodemwetenschappen - geomorfologie - geoarcheologie
Opleidingsonderdelen
Aardwetenschappen
Omgevingswetenschappen

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Omgeving

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 1ste verdieping lokaal 022
Telefoon
09 264 60 56
09 264 59 00
Telefoon Secretariaat
09 264 60 53

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Decanaat faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Functie
decaan
Adres
Coupure Links 653
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 59 01

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Bibliotheek faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Functie
diensthoofd
Adres
Coupure Links 653 geb. A
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 58 95

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Facultaire Dienst PR & Communicatie FBW

Functie
diensthoofd
Adres
Coupure Links 653 geb. A
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 62 07

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.