Michel Vandenbroeck

E-mail
michel.vandenbroeck@ugent.be
Telefoon
09 264 62 89
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Sociaal werk / sociale pedagogiek
Gezinspedagogiek
Opleidingsonderdelen
Gezinspedagogiek
Sociale agogiek: praktijk, onderzoek en beleid
Gezinspedagogiek
Pedagogiek van de voorschoolse voorzieningen
Gezinspedagogiek

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Functie
hoofddocent
vakgroepvoorzitter
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 2de verdieping lokaal 079
Telefoon
09 264 62 89
Telefoon Secretariaat
09 264 91 27

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.