Peter Veelaert

E-mail
peter.veelaert@ugent.be
Telefoon
09 264 42 31
09 243 25 63
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel imec
Onderzoeksdisciplines
Combinatoriek, eindige meetkunde en discrete wiskunde
Computer visie
Opleidingsonderdelen
Digitale elektronica II
Digitale elektronica
Ingebedde systemen: hardware synthese
Ingebedde systemen: algoritmes
Computervisie
Multimedia

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

Functie
hoogleraar
IMEC postdoctoraal onderzoeker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B3
9000 Gent
Werkplaats
T3 - Technicum blok 3, 1e verdieping lokaal 026
Telefoon
09 264 42 31
09 243 25 63
Telefoon Secretariaat
09 264 34 12

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.