Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

Functie
hoogleraar
VIB PI/Expert
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B3
9000 Gent
Werkplaats
T3 - Technicum blok 3, 1e verdieping lokaal 026
Telefoon
09 264 42 31
09 243 25 63
Telefoon Secretariaat
09 264 34 12
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.