Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen

Functie
vakgroepvoorzitter
gewoon hoogleraar
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41 B4
9000 Gent
Telefoon
09 264 41 25
Telefoon Secretariaat
09 264 39 43
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.