Gert Buelens

E-mail
gert.buelens@ugent.be
Telefoon
09 264 37 00
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Engelstalige literatuur
Literatuurtheorie
Literatuur en maatschappij
Opleidingsonderdelen
Engelse letterkunde III: Amerikaanse letterkunde
Geschiedenis en cultuur van de Angelsaksische landen
Engelse letterkunde I

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 3de verdieping lokaal 013
Telefoon
09 264 37 00
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.