Caroline Braet

E-mail
caroline.braet@ugent.be
Telefoon
09 264 64 16
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Ontwikkelingspsychopathologie
Klinische psychologie
Opleidingsonderdelen
Stage en deontologie
Integratie modellen in de klinische psychologie
Ontwikkelingsgerichte psychotherapie

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 64 16
Telefoon Secretariaat
09 264 64 14

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.