Philip Traest

E-mail
philip.traest@ugent.be
Telefoon
09 264 69 44
09 264 69 36
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Opleidingsonderdelen
Strafvordering
Gerechtelijke expertise
Wegverkeerrecht
Grondige studie: strafvordering
Formeel strafrecht

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Functie
buitengewoon hoogleraar
Adres
Universiteitstraat 6
9000 Gent
Telefoon
09 264 69 44
09 264 69 36
Telefoon Secretariaat
09 264 69 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.