Colin Janssen

E-mail
colin.janssen@ugent.be
Telefoon
09 264 37 75
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Ecologische fysiologie
Eco-toxicologie
Toegepaste ecologie
Opleidingsonderdelen
Aquatische en terrestrische ecologie
Integrated Assessment of Water and Sediment Quality
Applied Marine Ecology

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Coupure Links 653, geb. F
9000 Gent
Telefoon
09 264 37 75
Telefoon Secretariaat
09 264 90 01

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.