Veerle Fack

E-mail
veerle.fack@ugent.be
Telefoon
09 264 48 08
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Algoritmiek en computationele wiskunde
Bio-informatica
Wetenschappelijk rekenen
Opleidingsonderdelen
Algoritmen en datastructuren I
Algoritmen en datastructuren
Bioinformatica algoritmen
Discrete algoritmen
Optimalisatie
Algoritmen en datastructuren 1

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
hoofddocent
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Telefoon
09 264 48 08
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.