Peter Van Daele

E-mail
pet.vandaele@ugent.be
Telefoon
09 331 49 06
09 331 49 00
09 331 49 01
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel imec

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Informatietechnologie

Functie
buitengewoon hoogleraar
IMEC postdoctoraal onderzoeker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 126
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
126 iGent, 9e verdieping lokaal 023
Telefoon
09 331 49 06
09 331 49 00
09 331 49 01
Telefoon Secretariaat
09 264 33 16

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.