Frank Vermassen

E-mail
frank.vermassen@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
lid Raad van Bestuur
UZ medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens

Functie
buitengewoon hoogleraar
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 46 - verdieping 4
9000 Gent
Telefoon
09 332 63 88

Raad van Bestuur/Bestuurscollege

Functie
lid Raad van Bestuur
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, Rect.1
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.