Johan Van der Eycken

E-mail
johan.vandereycken@ugent.be
Telefoon
09 264 44 80
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Medicinale en farmaceutische chemie
Organische synthese
Katalyse
Opleidingsonderdelen
Organische chemie: inleiding tot reactiviteit
Organometaalchemie en katalyse
Asymmetrische synthese
Bio-organische chemie
Organische synthese
Asymmetric and Bioorganic Chemistry

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie

Functie
hoofddocent
Adres
Krijgslaan 281, S4
9000 Gent
Telefoon
09 264 44 80
Telefoon Secretariaat
09 264 44 73

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.