Alex Van den Bossche

E-mail
alex.vandenbossche@ugent.be
Telefoon
09 264 34 19
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Elektrische machines en transformatoren en aandrijftechniek
Vermogenselektronica
Opleidingsonderdelen
Servosystemen en industriële robotten
Vermogenselektronica
Vermogenselektronica
Veiligheid van elektrische en mechanische installaties
Technologie van elektrische installaties

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen

Functie
hoogleraar
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 131
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 264 34 19
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.