Sonia Vandepitte

E-mail
sonia.vandepitte@ugent.be
Telefoon
09 331 19 44
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Taalkunde van de germaanse talen
Vertaalwetenschap
Cognitieve wetenschap en artificiële intelligentie
Opleidingsonderdelen
Engels: taalpraktijk B
Engels: taalpraktijk D
Vertaalwetenschap
Engels: gespecialiseerde vertaling I
Engels: gespecialiseerde vertaling II

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
hoogleraar
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Spreekuren
ma 14.30 - 15.30
Telefoon
09 331 19 44
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.