Marc Kruithof

E-mail
marc.kruithof@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Rechtsvergelijking
Schadevergoedingsrecht
Verdiepend schadevergoedingsrecht

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
hoofddocent
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Werkplaats
Universiteitstraat - Oude School, 1ste verdieping lokaal 051
Telefoon
09 264 84 66
09 264 91 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.