Marc Kruithof

E-mail
marc.kruithof@ugent.be
Telefoon
09 264 84 66
09 264 69 23
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Burgerlijk recht
Handels-, economisch en financieel recht
Opleidingsonderdelen
Rechtsvergelijking
Schadevergoedingsrecht
Grondige studie: schadevergoedingsrecht

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
hoofddocent
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Werkplaats
Universiteitstraat - Oude School, 1ste verdieping lokaal 051
Telefoon
09 264 84 66
09 264 69 23
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.