Hendrik Van Maldeghem

E-mail
hendrik.vanmaldeghem@ugent.be
Telefoon
09 264 49 11
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Combinatoriek, eindige meetkunde en discrete wiskunde
Algebra
Opleidingsonderdelen
Seminarie

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Wiskunde: Algebra en Meetkunde

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Krijgslaan 281, S25
9000 Gent
Werkplaats
S22 - Prefabgebouw, gelijkvloerse verdieping lokaal 014
Telefoon
09 264 49 11
Telefoon Secretariaat
09 264 49 12

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.