Paul Kiekens

E-mail
paul.kiekens@ugent.be
Telefoon
09 264 57 34
09 264 58 30
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Textiel
Functionele eigenschappen
Karakterisering van materialen
Opleidingsonderdelen
Chemische en fysische textieltechnologie
Vezelmaterialen
Geavanceerde vezels en afgeleide materialen

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 70A
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 264 57 34
09 264 58 30
Telefoon Secretariaat
09 264 58 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.