Wilfried De Corte

E-mail
wilfried.decorte@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Data-Analyse

Functie
ZAP-v.gez.act.-onbez
Adres
Henri Dunantlaan 1
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 63 80
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.