Sabine Verhulst

E-mail
sabine.verhulst@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Italiaanse literatuur
Historische letterkunde
Literatuurtheorie

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
ZAP-v.gez.act.-onbez
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.