Kristine Walraevens

E-mail
kristine.walraevens@ugent.be
Telefoon
09 264 46 48
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Toegepaste aardwetenschappen: ertsgeologie - petroleumgeologie - exploratie - remote sensing - pollutie
Geochemie
Hydro(geo)logie - aardingenieurswetenschappen
Opleidingsonderdelen
Milieu-effectrapportering
Grondwaterchemie
Grondwater en minerale rijkdommen praktijkstage
Milieu-effectenrapportering
Grondwaterchemie
Applied Geophysics
Quality of Groundwater Resources

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Geologie

Functie
hoogleraar
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Werkplaats
S8, 1ste verdieping lokaal 014
Telefoon
09 264 46 48
Telefoon Secretariaat
09 264 45 94

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.