Johan Vande Walle

E-mail
johan.vandewalle@ugent.be
Telefoon
09 332 35 80
09 332 18 72
09 332 52 71
Categorie
zelfstandig academisch personeel
UZ medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Wetenschappelijke verdieping in pediatrie, deel 1

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie

Functie
buitengewoon hoogleraar
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 12 - verdieping 6
9000 Gent
Telefoon
09 332 35 80
09 332 18 72
09 332 52 71
Telefoon Secretariaat
09 332 31 18
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.