Mark Janse

E-mail
mark.janse@ugent.be
Telefoon
09 264 98 80
0486 28 81 38
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Oudgriekse taalkunde II
Oudgriekse taalkunde I
Nieuwgriekse taal- en letterkunde

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
hoofddocent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 2de verdieping lokaal 034
Telefoon
09 264 98 80
0486 28 81 38
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.