Dirk Reheul

E-mail
dirk.reheul@ugent.be
Telefoon
09 264 60 96
09 264 60 90
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Land- en tuinbouw
Plantaardige productie
Veredeling van planten en dieren
Opleidingsonderdelen
Plant Breeding
Biologische landbouw
Toegepaste genetica
Plantaardige productiesystemen
Plantkunde 2: Fysiologie
Duurzame productiesystemen

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Plant en Gewas

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, 2de verdieping lokaal 057
Telefoon
09 264 60 96
09 264 60 90
Telefoon Secretariaat
09 264 61 42

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.