Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Werkplaats
S9, 1ste verdieping lokaal 031
Telefoon
09 264 48 12
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.