Joris Van der Jeugt

E-mail
joris.vanderjeugt@ugent.be
Telefoon
09 264 48 12
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Differentiaalvergelijkingen en wiskundige natuurkunde
Klassieke analyse
Wiskundige natuurkunde
Opleidingsonderdelen
Representatietheorie en toepassingen
Numerieke analyse
Literatuurstudie
Wiskunde I(B)
Wiskunde I(A)

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Werkplaats
S9, 1ste verdieping lokaal 031
Telefoon
09 264 48 12
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.