Marc Van Camp

E-mail
marc.vancamp@ugent.be
Telefoon
09 264 46 55
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Hydro(geo)logie - aardingenieurswetenschappen

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Geologie

Functie
wetenschappelijk medewerker
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Telefoon
09 264 46 55
Fax
09 264 47 85
Telefoon Secretariaat
09 264 46 06

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.