Frank Vandekerckhove

E-mail
frank.vandekerckhove@ugent.be
Categorie
gastprofessor
UZ medewerker

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
C. Heymanslaan 10
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.