Mieke Naessens

E-mail
mieke.naessens@ugent.be
Telefoon
09 264 74 63
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Functie
laborant
Adres
Salisburylaan 133, D1 ingang 24
9820 Merelbeke
Werkplaats
D1 - Hoogbouw, gelijkvloerse verdieping lokaal 050
Telefoon
09 264 74 63
Telefoon Secretariaat
09 264 74 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.