Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 2de verdieping lokaal 033
Spreekuren
ma 08.00 - 09.00
Telefoon
09 264 40 47
09 264 40 45
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.