Martin Valcke

E-mail
martin.valcke@ugent.be
Telefoon
09 264 86 75
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Onderwijskunde – microniveau: leerdoelen, werkvormen, leerstof, media, evaluatie
Onderwijskunde – mesoniveau: schooleffectiviteit, schoolevaluatie, schoolontwikkeling, schoolbegeleiding, leerlingenzorg, school management, school curriculum
Onderwijskunde – macroniveau: onderwijsvernieuwing, onderwijsbeleid, onderwijseconomie, onderwijssociologie, nationaal curriculum, onderwijseconomie, onderwijsrecht
Opleidingsonderdelen
Onderwijskunde
Capita selecta in de onderwijskunde
Onderwijskunde: praktijk, onderzoek en beleid
Eigentijdse onderwijssystemen
Klasmanagement en reflectie
Onderzoeksstage in het binnenland
Onderzoeksstage in het buitenland
Onderzoeksstage in het binnen- en buitenland
Klasmanagement en reflectie
Onderwijskunde

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Onderwijskunde

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 86 75
Telefoon Secretariaat
09 264 62 51

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.