Eddy Simoen

E-mail
eddy.simoen@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Opleidingsonderdelen
Capita selecta vastestoffysica

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Vastestofwetenschappen

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Krijgslaan 281, S1
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 43 42

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.