Gerrit Persyn

E-mail
gerrit.persyn@ugent.be
Telefoon
09 264 91 20
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Directie Studentenvoorzieningen
Afdeling Sportvoorzieningen

Team
Technische dienst
Functie
technicus
Adres
Watersportlaan 3
9000 Gent
Werkplaats
GUSB, verdieping -1 lokaal 004
Telefoon
09 264 91 20
Telefoon Secretariaat
09 264 70 77
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.