Herman Van Langenhove

E-mail
herman.vanlangenhove@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Milieuchemie
Analytische chemie
Lucht

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
ZAP-v.gez.act.-onbez
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.