Kristiaan Versluys

E-mail
kristiaan.versluys@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Engelstalige literatuur
Hedendaagse letterkunde
Vergelijkende literatuurwetenschap

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
ZAP-v.gez.act.-onbez
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45

Directie Onderwijsaangelegenheden

Functie
ZAP-v.gez.act.-onbez
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.