Jean Bourgeois

E-mail
jean.bourgeois@ugent.be
Telefoon
09 331 01 52
09 331 01 58
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Archeologie
Archeologie van de menselijke cultuur
Archeologie van het landschap
Opleidingsonderdelen
Algemene inleiding tot de archeologie
Buitenlands veldwerk
Stage: archeologisch veldwerk
Archeologie en maatschappij

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Archeologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 1ste verdieping lokaal 006
Telefoon
09 331 01 52
09 331 01 58
Telefoon Secretariaat
09 331 01 57

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.