Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 46 - verdieping 4
9000 Gent
Werkplaats
1e verdieping lokaal 103
Telefoon
09 332 30 14
09 332 48 59
09 332 30 74
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.