Joost Buysschaert

E-mail
joost.buysschaert@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Taalkunde van de germaanse talen
Lexicologie en lexicografie
Vertaalwetenschap

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
ZAP-v.gez.act.-onbez
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.