Ann Huysseune

E-mail
ann.huysseune@ugent.be
Telefoon
09 264 52 29
09 264 50 56
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Histologie
Morfologie van dieren
Ontwikkelingsbiologie van dieren en planten
Opleidingsonderdelen
Dierkundige cel- en weefselbiologie

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
K.L. Ledeganckstraat 35
9000 Gent
Telefoon
09 264 52 29
09 264 50 56
Telefoon Secretariaat
09 264 50 56

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.