Anne-Marie De Winter

E-mail
annemarie.dewinter@ugent.be
Categorie
vrijwillige medewerker
Onderzoeksdisciplines
Levensmiddelen
Toegepaste voedingsleer

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Facultaire Dienst Internationalisering FBW

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 59 10

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.