Anne-Marie De Winter

E-mail
annemarie.dewinter@ugent.be
Telefoon
09 264 61 80
09 264 61 91
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Levensmiddelen
Toegepaste voedingsleer

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Facultaire Dienst Internationalisering FBW

Functie
postdoctoraal medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 006
Telefoon
09 264 61 80
09 264 61 91
Telefoon Secretariaat
09 264 59 10

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.