Jean-Pierre Martens

E-mail
jeanpierre.martens@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Architecturen, methoden, technieken en werktuigen van mens-machine interactie
Audio- en spraakverwerking
Patroonherkenning en neurale netwerken

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen

Functie
ZAP-v.gez.act.-onbez
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 122
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
AA-Tower, zevende verdieping lokaal 005
Telefoon Secretariaat
09 264 33 66

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.