Daniël De Zutter

E-mail
daniel.dezutter@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Elektromagnetisme en antennetechnologie
Hoogfrequente schakelingen
Microgolven, millimetergolven en radar

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Informatietechnologie

Functie
ZAP-v.gez.act.-onbez
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 126
9052 Zwijnaarde
Telefoon Secretariaat
09 264 33 16

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.