Frans Cantrijn

E-mail
frans.cantrijn@ugent.be
Telefoon
09 264 49 16
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Differentiaalmeetkunde
Differentiaalvergelijkingen en wiskundige natuurkunde
Klassieke mechanica

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Wiskunde: Analyse, Logica en Discrete Wiskunde

Functie
ZAP-v.gez.act.-onbez
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Werkplaats
S8, 3de verdieping lokaal 015
Telefoon
09 264 49 16
Telefoon Secretariaat
09 264 49 12

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.