Jan Melkebeek

E-mail
jan.melkebeek@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Elektrische machines en transformatoren en aandrijftechniek
Systeemtheorie, identificatie en modellering
Opleidingsonderdelen
Elektrische aandrijftechniek
Dynamica van elektrische machines en aandrijvingen

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 131
9052 Zwijnaarde
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.