Erik Dick

E-mail
erik.dick@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Vloeistofdynamica en stromingsmechanica

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding

Functie
ZAP-v.gez.act.-onbez
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 32 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.