Mia Gyssels

E-mail
mia.gyssels@ugent.be
Telefoon
09 331 00 36
09 331 00 31
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Studieadvies

Team
Secretariaat
Functie
consulent studieloopbaanadvies
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 1ste verdieping lokaal 035
Telefoon
09 331 00 36
09 331 00 31
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.